Kapaciteti zadruge


 • Upravna zgrada – površine 700 m2, izgrađena 1976.godine
 • Hladnjača površine 11.595 m2, izgrađena 1986.godine, ukupnog kapaciteta 3200 t
 • Hladnjača - prošireni deo - eko hladnjača površine 651 m2, izgrađena 2006.godine, ukupnog kapaciteta 600 t. Hladnjača ZZ "Pecka" – Pecka, raspolaže kapacitetom 3200 tona skladišnog prostora na režimu od 25 0C, velikom halom za preradu zamrznutog voća, 4 komore za čuvanje i održavanje robe, i petu komoru sa režimom ± 5 0C za prebiranje robe. U hali su instalirana dva protočna tunela "samifi babcock", kapaciteta
  3,2t/h. Prebiranje malina se vrši na trakama, specijalno namenjenim za te svrhe. Objekat je kompletno opremljen za zamrzavanje svih vrsta voća, a svi kapaciteti su prilagođeni preradi malina, kupina i šljiva.
 • Sušara, izgrađena 1974.godine, rekonstruisana 1985.godine, a finalna dogradnja urađena je 2006.godine, ukupne površine 1303 m2, i 11 tunela i pogon od 1000 t
 • Zgrada poljoprivrede – magacin – izgrađen 1981.godine, ukupne površine 2480 m2
 • Zgrada poljoprivrede – magacin – izgrađen 1956.godine, površine 345 m2
 • Zgrada poljoprivrede – Gunjaci – izgrađen 1970.godine i dograđen 1999.godine, površine 225 m2
 • Zgrada poljoprivrede – Dragodol – izgrađena 1982.godine i dograđena 1999.godine, površine 120 m2
 • Zgrada poljoprivrede i prodavnica Tisovik, izgrađena 1982.godine, površine 120 m2
 • Zgrada poljoprivrede - Carina, izgrađena 1982.godine, površine 192 m2
 • Prodavnica "Drina" Pecka, izgrađena 1986.godine, površine 187 m2
 • Prodavnice br.2 i 4. izgrađene 1986.godine, površine 353 m2, 4 stana br.1. , 2. , 3. i 9. , ukupne površine 253,56 m2
 • Prodavnica br.7 Gunjaci, izgrađena 1965.godine, površine 55 m2
 • Prodavnica br.8 Dragodol, izgrađena 1982.godine, površine 50 m2
 • Prodavnica br.11 Carina, izgrađena 1982.godine, površine 92 m2
 • Transportna sredstva – 2 kamiona nosivosti 32 t
 • Putnički auto – 1 kom.


pogledajte slike