Predmet i obim poslovanja


  • Primarna proizvodnja i otkup, zamrzavanje i dorada za izvoz jagodičastog i koštičastog voća (malina, kupina i šljiva)
    u količini od 2500 t do 3000 t godišnje
  • Snabdevanje kooperanata (individualnih poljoprivrednih gazdinstava) neophodnim repromaterijalom (mineralna đubriva, sadni i semenski materijal, hemijska zaštitna sredstva)
  • Kupoprodaja zamrznute robe (maline i kupine) u količini 2000 t maline i 1000 t kupine godišnje
  • Trgovina na veliko u vrednosti od 20.000.000,00 dinara godišnje
  • Trgovina na malo u 10 prodavnica mešovitom robom u vrednosti oko 80.000.000,00 dinara godišnje

Ovakav vid zajedničke proizvodnje zadruga obavlja sa preko 1500 kooperanata i 10 do 15 zemljoradničkih zadruga i preduzeća. Trenutno se radi na pripremanju elaborata za HACCP standard.


Izvoz zamrznutog voća

ZZ "Pecka" – Pecka, se pored otkupa i prerade voća, bavi i izvozom zamrznutog voća, uglavnom u zemlje Zapadne Evrope, mada se ponekad izvozi i u Japan i Ameriku.

Prerada šljiva

Šljive su veoma važan proizvod za naše područje. Izvozni su artikal i obično se samo rashlađuju, pakuju u drvene sanduke i kao takve izvoze. Nekada se, u zavisnosti od samog zahteva kupca, seku na polutke, zamrzavaju i tako pakuju za izvoz.

Prerada malina i kupina

Predhlađene maline odlaze na protočni tunel pomoću traka za transport i tu se za 7 minuta zamrzavaju, a potom pakuju u kutije po 10kg i skladište u komore. Prebiranje zamrznutih malina vrši se na traci i sortira se obično u 3 kvaliteta (rolend, bruh, griz ili blok), pakuje se u kartonske kutije sa PVC kesama. Isti postupak je i sa kupinama.
pogledajte slike